Kadın Çalışanların Çalışma ve Sosyal Standartlarını İyileştirme Eğitimi

Post Image

Kadınlarımıza Değer Veriyoruz

Türkiye’de Milteks Grup şirketlerinde kadınların desteklenmesi amacıyla ve Puma SAFE’in teşvikiyle, özellikle Gürcistan bölgesinde kadınların güçlendirilmesi olanaklarını düşünmeye başladık. Heinrich Boll Stiftung South Caucasus’un yardımıyla komşu kasabadan Eğitmenlerle tanıştık.

Amacımız, STK’lardan ve diğer ilgili organizasyonlardan yasal yardım da dahil cinsiyet bazında şiddete karşılık kadınlara yardım eden bir güçlendirme projesi geliştirmektir. Proje hakkında kadın çalışanlarımızı bilgilendirdik ve grup bazında eğitim organize ettik. Sadece gönüllü değil.

Grup çalışmasını seçmemizin sebebi, yasal bilgi, toplum, arkadaş vb. eksikliğinin birçok kadının eğitime katılması önünde bir engel olabilme ihtimalidir, çoğu kadın, haklarını ihlal edecekse gizli şeylerin gizli kalması gerektiğini düşünür. Ayrıca, eğitimlerde erkek ve yönetim bulunmamaktadır.

Projeye Temmuz 2015’te ”Bölgesel Kalkınma için Kadınlar” isimli STK ile birlikte başladık. Eğitimin temel amacı, kadınlara yönelik şiddeti önleme konusunda yasal bilgi geliştirmek, ataerkil kültürde kadının rolü ve cinsiyete ilişkin şiddet biçimleri, gelenekler ve sosyal alışkanlıklar ile ilgili bilgi vermektir. Kadın işçilerin kendilerini daha güvende olduklarını ve korunduklarını hissetmelerini istiyoruz.

Prev
Hatıra Ormanları
Next
Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Merkezi
Comments are closed.